ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՊՐԵԼ ԱՌԱՆՑ ՍԻՐՈ — Hov-Bakh
+374 98 93 06 98 hov-bakh@mail.ru

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՊՐԵԼ ԱՌԱՆՑ ՍԻՐՈ

Երբեմն հարցնում են. Իսկ կարելի՞ է արդյոք առանց սիրո ապրել: Թերևս
միշտ չէ, որ սերը պարտադիր է ընտանիքում, թող լինեն լավ հարաբրություններ,
ընդհանուր հաաքրքրություններ, հարգանք միմյան նկատմամբ :
Այս հարցը բացառիկորեն բարդ է և որևէ դեղատոմս մեկ դեղատոմս բոլորի
համար, այստեղ, հավանաբար, լինել չի կարող: Եվ հետո ընտանեկան կյանքում,
ընդհանրապես, խիստ կանոններ, համընդհանուր օրենքներ չկան:
Այստեղ շատ բան պայմանավորված է մարդկանց անձնական
յուրահատկություններով, նրանց պահանջմունքնրով, իդեալնրով,
սովորություններով: Այն, ինչ մեկի համար լավ է, մյուսի համար կարող է վատ
լինել, իսկ երրորդին կարող է կիսով չափ օգնել, կիով չափ վնասել:

Comments