Ինքնակենսագրական — Hov-Bakh
+374 98 93 06 98 hov-bakh@mail.ru

Ինքնակենսագրական

Անուն –Լիա

Հայրանուն – Հրաչի

Ազգանուն-Բախշյան

Ազգ- հայ

Ծննդյան օր 24/թիվ-1991/հունիս

Հոգեբան /հոգեվերլուծող/հոգեթերապևտ

2014թ  մասնակցել է  Կրեատիվության զարգացման  թրեյնինգին- Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2014թ մասնակցել է Խմբավարի հմտություններ վարպետաց դասին Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2014թ մասնակցել է Ընտանեկան հոգեբանություն դասընթացին-Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2014թ մասնակցել է Անհատական հոգեբանական  խորհրդատվություն դասընթացին Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2014թ մասնակցել է Արդյունավետ կառավարման հմտություններ դասընթացին Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2014թ մասնակցել է Ներազդման հոգեբանություն դասընթացին Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2014թ մասնակցել է Հաղորդակցման հմտություններ դասընթացին- Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2014 մասնակցել է Հոգեբանության հիմունքներ դասընթացին — Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2015թ մասնակցել է Հոգեվերլուծություն դասընթացին-Անիմա հոգեբանական կենտրոնում

2015թ մասնակցել է Հոգեմարմնական թերապիա դասընթացին- Անիմա հոգեբանական կենտրոնում

2015թ մասնակցել է Արտ  թերապիա դասընթացին- Գոյ հոգեբանական կենտրոնում

2015թ մասնակցել է Իրավաբանական հոգեբանություն դասընթացին-Հիլֆման Հարմնդում

2015թ մասնակցել է Անալիտիկ հոգեթերապիա դասընթացին- Անիմա հոգեբանական կենտրոնում

2015թ մասնակցել է ՆԼԾ դասընթացին Մադաթյան հոգեբանական կենտրոնում

2016թ մասնակցել է Հոգեբուժություն դասըթացին Աճ հոգեբանական կենտրոնում

2016թ մասնակցել է Անհատական խորհրդատվություն թրեյնինգին –Ապագա հօգեբանական կենտրոնում

2016թ մասնակցել է Մարքեթինգ դասընթացին

2016թ մասնակցել է Սթրեսի հաղթահարման հոգեբանական մեղանիզմներ դասընթացին – Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա

2017թ Մասնակցել է Արտ թերապիա տեխնիկաներ դասընթացին -Սթրեսի և Ցավիկառավարման կենտրոն

2017թ Մասնակցել է Ընդհանուր հոգեախտաբանություն դասընթացին Հոգեսոցալական կարգավորման կենտրոն

2017թ մասնակցել է Ցավի հոգեբանություն դասընթացին- Սթրեսի և Ցավիկառավարման կենտրոն

2017 թ մասնակցել է Քնի խանգարումներ սեմինարին- Սթրեսի և Ցավիկառավարման կենտրոն

2017թ մասնակցել է Սրտի իշեմիկ և սրտային անբավարարության բուժման ժամանակակից մոտեցումներ սեմինարին – Մ.Հերացու անվան բժշկական համալսարանում

2017-մասնակցել է ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի 20-ամյակին նվիրված Ընտանեկան բժշկության 5-րդ գիտաժողովին

2017 թ մասնակցել է «Սթրեսի ենթարկված մարդը» թեմայով գիտաժողովին Մ.Հերացու անվան բժշկական համալսարանում

2017թ մասնակցել է Քրոնիկ երակային հիվանդության թեմայով դասընթացին Մ.Հերացու անվան բժշկական համալսարանում

2012 ավարտել է ԵՊՀ՝ Պատմություն դիպլոմ

2017 ավարտել  է ԵՊՀ՝ Հոգեբանություն դիպլոմ